Doorgeefcolumns

In deze columns biedt Gewoon Wonen mensen die zich elke dag inzetten voor een beter woonklimaat een podium.

Doorgeefcolumn

27-02-2024

Gewoon Wonen, een kwestie van geluk

Met deze keer:

Frans Desloover

Directeur/bestuurder Ressort Wonen

Doorgeefcolumn

16-01-2024

Samen kijken naar wat wél kan. Dat werkt.

Met deze keer:

Chantal Zeegers

Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen Gemeente Rotterdam

Doorgeefcolumn

21-12-2023

Woningcorporatie, waarom eigenlijk?

Met deze keer:

Marcel Korthorst

Directeur - bestuurder Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Doorgeefcolumn

21-11-2023

Woningbouw: ‘Plannen is goed, uitvoeren is beter’

Met deze keer:

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties

Doorgeefcolumn

31-10-2023

Verbinding: Het cement bij nieuwbouw!

Met deze keer:

Frank van Velzen

Directeur Wonen, Maasdelta Groep

Doorgeefcolumn

10-10-2023

Recht op de stad? Alleen samen met de bewoners

Met deze keer:

Hedy van den Berk

Bestuursvoorzitter Havensteder

Doorgeefcolumn

20-09-2023

Niet klein of groot, maar van jezelf…

Met deze keer:

Emile Klep

Directeur-bestuurder Woonplus Schiedam

Doorgeefcolumn

29-08-2023

DE RUIMTE IS ER. SAMEN KUNNEN WE HIER BOUWLOCATIES VAN MAKEN.

Met deze keer:

Anja van der Sijde

Directeur-bestuurder Woningstichting De Zes Kernen

Doorgeefcolumn

08-08-2023

Geen slappe slogans, maar ideeën en plannen voor betaalbare woningen

Met deze keer:

Mohamed el Achkar

Lid Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam

Doorgeefcolumn

18-07-2023

Als we het samen doen, worden we weer koploper

Met deze keer:

Mark van de Velde

Directeur-bestuurder Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Doorgeefcolumn

27-06-2023

Geen hekken om de BAR-gemeenten

Met deze keer:

Harro Zanting

Directeur-bestuurder van Wooncompas

Doorgeefcolumn

20-06-2023

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Met deze keer:

Annemarieke van Ettinger-van Herk

Directeur Maaskoepel