Zinvol investeren. Sneller bouwen.

Buurten voor iedereen.
Het kan gewoon.

De opgave van 30.000 sociale woningen* in de regio Rotterdam is groot. Tegelijkertijd moeten buurten wel aantrekkelijk blijven voor allerlei verschillende bevolkingsgroepen. We zullen daarom oog blijven houden voor de samenhang en samenstelling van de buurt.

*gebaseerd op ABF Woningbehoefterapportage 2021 en dPi 2019

Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen?

Woningcorporaties zetten zich al meer dan 100 jaar in voor betaalbaar wonen en aantrekkelijke buurten. Met onze kennis en ervaring zien wij een rol weggelegd om samen met gemeenten en andere partners deze wooncrisis actief te bestrijden. Laten we samen kijken naar wat w├ęl kan.

We ontwikkelen buurten voor verschillende groepen

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen woningcorporaties woningen voor de gewone Nederlander, met speciale aandacht voor groepen die in de knel komen op de woningmarkt. Denk aan senioren, studenten en mensen die kwetsbaar zijn. Ze hebben specifieke behoeften waarvoor woningcorporaties graag oplossingen ontwikkelen. Tegelijkertijd houden we oog voor een te eenzijdige bevolkingssamenstelling in de buurt. Zo maken we buurten toegankelijk voor iedereen, of je nu rijk, arm, jong of oud bent.

We blijven duurzaam betrokken bij de buurt

We bouwen voor nu en kijken naar de toekomst. Dat gaat niet alleen over het bouwen van toekomstbestendige, duurzame woningen, maar ook over de toekomstbestendigheid van de buurt. We investeren graag in de leefbaarheid van buurten met sterke gemeenschappen. We doen dat samen met gemeenten, bewoners, zorgpartijen, wijkteams, politie en andere maatschappelijke partners om de buurt veilig en aantrekkelijk te houden.

Hoe kan de gemeente bijdragen?

Woningcorporaties kunnen zelf woningen ontwikkelen en beheren, maar samen met de gemeenten maken we pas echt stappen. We zijn immers afhankelijk van de voorwaarden en procedures die gemeenten bepalen. Laten we samen kijken naar wat er beter, sneller en slimmer kan.

Kijk verder dan de eigen gemeentegrenzen

Om buurten aantrekkelijk te houden is het goed om verder te kijken dan eigen gemeentegrenzen. Als huurders niet terecht kunnen in de ene gemeente, kunnen ze dan wel terecht in de andere? We streven een evenwichtige verdeling tussen sociale huurders, middenhuur en koop. Dat zullen we moeten afstemmen in regionaal verband. We roepen gemeenten op om werk te maken van regionale samenwerking.

Wees zuinig op bestaande sociale huurwoningen

In enkele gemeenten bestond tot voor kort een overschot aan sociale woningen. De vraag was lager dan het aanbod. Sommige van die woningen werden gesloopt, andere kregen een andere bestemming. Intussen is de vraag naar sociale woningen enorm gestegen en is het overschot nu omgeslagen in een tekort. Omdat het ontwikkelen van nieuw vastgoed een langzaam proces is, kan het aanbod de vraag niet altijd bijbenen. De les is: wees zuinig op de voorraad die er is, want de vraag naar sociale woningen fluctueert nogal eens.

Verhoog de ambitie van het Regioakkoord

In 2019 tekenden gemeenten en woningcorporaties het Regioakkoord voor Meer Evenwicht. Hierin zijn afspraken gemaakt over hoe de bouwopgave verdeeld wordt over de verschillende gemeenten in de regio. In 2021 is een actualisatie van de woningbehoefteraming opgesteld. We zullen deze bouwopgave snel moeten actualiseren en verhogen met 30.000 sociale corporatie woningen.