Sneller bouwen. Buurten voor iedereen.

Zinvol investeren.
Het kan gewoon.

Dankzij het regeerakkoord mag de verhuurdersheffing voor woningcorporaties dan worden afgebouwd, dat betekent niet dat woningcorporaties straks zwemmen in het geld. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. We geven dat zoveel mogelijk uit aan het ontwikkelen, verduurzamen en beheren van sociale woningen*. Een van de oplossingen is zinvol investeren. Het kan gewoon.

*gebaseerd op ABF Woningbehoefterapportage 2021 en dPi 2019

Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen?

Woningcorporaties zetten zich al meer dan 100 jaar in voor betaalbaar wonen en aantrekkelijke buurten. Wij zien een grote rol weggelegd om samen met gemeenten deze wooncrisis te bestrijden. Met al onze kennis en ervaring. We zullen creatief moeten zijn en nog meer met elkaar moeten samenwerken. Laten we samen kijken naar wat wél kan.

We investeren liever in woningen dan in dure grond

Woningcorporaties investeren verantwoord en naar vermogen. Voor nu en later. Altijd zo efficiënt mogelijk én met lef, maar niet roekeloos. We investeren zodat iedereen gewoon kan wonen, ongeacht de omvang van de portemonnee. In het regerings-akkoord is afgesproken dat de verhuurdersheffing in stappen wordt afgeschaft. Woningcorporaties krijgen dan wat meer investeringsruimte. Maar gezien de uitdaging die voor ons ligt, hebben we elke euro hard nodig. Het regeringsakkoord geeft ons meer ruimte om te investeren. Dat doen we liever in sociale woningen dan in dure grond of stijgende bouwkosten.

We kijken verder dan de gemeentegrenzen

Waar gaan we investeren? We streven per gemeente naar een goede regionale verdeling van sociale, middenhuur en koopwoningen. Daarbij kijken we ook verder dan de gemeentegrenzen. Het gaat om het totaalplaatje. Zo houden we oog voor een goede balans van sociaal en het duurdere segment binnen elke gemeente en in de hele regio.

Hoe kan de gemeente bijdragen?

Woningcorporaties kunnen zelf woningen ontwikkelen en beheren, maar samen met de gemeenten maken we pas echt stappen. We zijn immers afhankelijk van de voorwaarden en procedures die gemeenten bepalen. Laten we samen kijken naar wat er beter, sneller en slimmer kan.

Vraag niet de hoofdprijs voor bouwgrond en verminder de regeldruk

Gemeenten hebben in grote mate invloed op de prijs van de grond. We kunnen het geld maar één keer uitgeven en hoe hoger de grondprijs, hoe minder we kunnen bouwen. Ook regeldruk en subsidies zijn van invloed op onze bouwkosten. Om te kunnen ontwikkelen zijn woningcorporaties daarom erg geholpen bij een sociale grondprijs, het verminderen van regeldruk en het gezamenlijk aanvragen van subsidies. Laten we daarover in gesprek blijven.

Stel geen bovenwettelijke eisen aan woningen

De gemeente stelt voorwaarden aan de kwaliteit van woningen. Maar soms werken eisen beknellend, vertragend of leiden ze tot hogere bouwkosten. Ga als gemeente kritisch na of de regels echt nodig zijn. Vooral als het om bovenwettelijke eisen gaat. Want elke eis heeft een prijs.