Zinvol investeren. Buurten voor iedereen.

Sneller bouwen.
Het kan gewoon.

Als we nu niets doen, wordt wonen in de regio Rotterdam voor grote groepen onbereikbaar. Er moeten 30.000 sociale woningen bij in 2030*. Eén van de oplossingen is sneller bouwen. Wanneer we met z’n allen, woningcorporaties, gemeenten, provincie, het Rijk, bouwbedrijven en andere partners de handen ineenslaan, dan kan het gewoon.

*gebaseerd op ABF Woningbehoefterapportage 2021 en dPi 2019

Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen?

Woningcorporaties zetten zich al meer dan 100 jaar in voor betaalbaar wonen en aantrekkelijke buurten. Met onze kennis en ervaring bestrijden we samen met gemeenten en andere partners actief deze wooncrisis. Laten we kijken naar wat wél kan.

We zetten vol in op de Rotterdamse Bouwversnelling

De Rotterdamse Bouwversnelling is een samenwerking van woningcorporaties, gemeenten in de regio Rotterdam en marktpartijen om het bouwen te versnellen. Er is veel winst te behalen door het bouwproces en vergunningverlening te standaardiseren.

Het plan is om sociale nieuwbouwwoningen in de fabriek te bouwen volgens een vast keuzemenu van ontwerpen. Alle woningen voldoen aan een gezamenlijk opgesteld eisenpakket en worden collectief door de woningcorporaties ingekocht. Door deze schaalgrootte kunnen we goedkoper en sneller bouwen.

Een voorbeeld zijn de circulaire en betaalbare Startblock woningen in opdracht van Wooncompas in Ridderkerk. De woningen voldoen aan het bouwbesluit en worden in de fabriek gebouwd. In één dag worden ze op de fundering geplaatst.

Zo’n gestandaardiseerde aanpak moet straks ook leiden tot een snellere verlening van de bouwtechnische vergunning. Wanneer één gemeente het standaard ontwerp goedkeurt betekent dit automatisch goedkeuring door álle deelnemende gemeenten.

Daarnaast heeft ook het versnellen van het stedenbouwkundig en ruimtelijke ordeningsproces de focus van de Rotterdamse Bouwversnelling.

We benutten de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk

Nieuwbouw is een lange termijn oplossing voor de wooncrisis. We kijken ook hoe we de huidige sociale woningvoorraad beter kunnen benutten. We zullen vooral creatief moeten zijn.

Een goed voorbeeld zijn seniorenmakelaars die ouderen helpen door te stromen naar een woning die beter past bij hun leefstijl en levensfase. Veel ouderen wonen in een grote woning en wanneer ze doorstromen, maken ze ruimte voor bijvoorbeeld een gezin.

Tijdelijke woningbouw, optoppen, splitsen en transformatie

Waar mogelijk plaatsen we op een locatie tijdelijke woningen. Die zijn meestal sneller te realiseren.

Ook het optoppen –het plaatsen van nieuwe verdiepingen bovenop een bestaand gebouw– heeft zijn voordelen. Zo is er geen nieuwe bouwgrond nodig.

Grotere woningen kun je ook splitsen in meerdere kleinere woningen en door bedrijfsruimten te transformeren naar woonruimte wordt direct nieuwe woningen toe aan de woningvoorraad toegevoegd.

Hoe kunnen gemeenten bijdragen?

Woningcorporaties kunnen zelf woningen ontwikkelen en beheren, maar samen met de gemeenten maken we pas echt stappen. We zijn immers afhankelijk van de voorwaarden en procedures die gemeenten bepalen. Laten we samen kijken naar wat er beter, sneller en slimmer kan.

Locaties, locaties, locaties.

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ als antwoord op de wooncrisis? Dat kan alleen met ‘locaties, locaties, locaties’. Daar gaan met name de gemeenten over. Het grondbeleid en grondprijzen van gemeenten bepalen in grote mate onze ruimte om te bouwen. Wij gaan graag met gemeenten in gesprek hoe we de schaarse bouwgrond het beste kunnen ontwikkelen, met oog voor de buurt en de toekomst.

Minimaal 30% sociale woningbouw in projecten.

Mensen willen wonen in leefbare, aantrekkelijke wijken waar iedereen er toe doet. We kijken daarom verder dan bouwen alleen. Een goede mix tussen sociale huur, middenhuur en koop in een wijk draagt daaraan bij. De wooncrisis maakt dat er veel sociale woningen moeten worden toegevoegd. Elk nieuwbouwproject zal op z’n minst 30% sociale woningbouw moeten bevatten om het doel van 30.000 sociale woningen te behalen en te kunnen bekostigen.

Woningcorporaties doen niet aan fake sociale woningen.

Niet alle sociale woningen zijn sociaal. Sommige partijen verhuren onder de maximale huurgrens , maar rekenen tegelijkertijd zeer hoge servicekosten. Dat noemen wij geen sociale woning. Ook komt het regelmatig voor dat een sociale woning na enkele aanpassingen of een kleine uitbouw naar het duurdere huursegment ‘weglekt’. Dat is eveneens onwenselijk.

Woningcorporaties beheren al meer dan 100 jaar de sociale woningvoorraad voor de lange termijn en doen dat zonder winstbejag. Sociale woningbouw en -beheer zijn bij ons daarom in goede handen.

Haal zoveel mogelijk knelpunten uit het plan- en bouwproces

De Rotterdamse Bouwversnelling is een samenwerking van woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen om de knelpunten in het bouw- en vergunningstraject te versnellen door meer te standaardiseren. Zie ook onder Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen?

Zulke initiatieven voorzien in een behoefte om juridische hobbels weg te nemen. Kunnen we bepaalde procedures vermijden? Waar zit de mogelijkheid voor versnelling? Kunnen we door samen op te trekken sneller en goedkoper werken? Als meer gemeenten zich hierbij aansluiten, kunnen woningcorporaties sneller en goedkoper bouwen. Het vereist wel regionale afspraken en afstemming. We nodigen alle gemeenten uit de regio van harte uit met ons mee te doen!