Doorgeefcolumn

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Met deze keer:

Annemarieke van Ettinger-van Herk

Directeur Maaskoepel

Dag in, dag uit werken we aan oplossingen voor de wooncrisis. Soms maken we grote stappen een andere keer kleine vorderingen. Gewoon Wonen biedt mensen die zich elke dag inzetten voor een beter woonklimaat een podium. Annemarieke Van Ettinger-van Herk, directeur Maaskoepel waarbij 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam zijn aangesloten, trapt af.

Hoe fijn is het als je gewoon kunt wonen?
Een plek die je thuis kunt noemen,
waar je jezelf kunt zijn, waar je veilig bent.
Vanwaaruit je je leven vorm kunt geven.
Een plek die we vaak ook voor vanzelfsprekend houden.
Totdat het dat opeens niet meer isā€¦

Voor steeds meer mensen is gewoon wonen onbereikbaar. Ze kunnen niet de volgende stap zetten in hun woonbehoefte. Ze kunnen hun ouderlijk huis niet verlaten, kunnen geen passende woning vinden om een gezin in te stichten, geen kleinere woning vinden als samenwonen niet meer lukt.

In 2021 starten we de campagne Gewoon Wonen. Doel: verhalen van mensen ophalen om de urgentie die de cijfers reeds lieten zien kracht bij te zetten. Dat heeft gewerkt. Afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het Regioakkoord: 22.500 woningen toevoegen tot 2030 in de regio Rotterdam. De minister sloot woondeals met provincies, gemeenten en woningcorporaties.

Alle partijen zijn nodig om deze gigantische opgave onder lastige omstandigheden, met stijgende inflatie, bouwkosten, personeelstekort etc. mogelijk te maken. Als niemand alleen het verschil kan maken in de oplossing, moeten we het samen doen. Dan moeten we vele zaadjes planten die allemaal bij kunnen dragen aan een oplossing.

Naar die verschillende zaadjes ben ik op zoek. Vele mensen en organisaties zetten zich vanuit hun eigen expertise in om Gewoon Wonen mogelijk te maken. Ik ben benieuwd naar deze ontluikende plantjes; de inspiratie en ambitie vanwaaruit mensen hun bijdrage leveren.

Deze verhalen delen we op Gewoonwonen.nu. Ter inspiratie voor iedereen. Kijken hoe we allemaal nog een stapje extra kunnen zetten om Gewoon Wonen voor iedereen weer bereikbaar te maken.

Volgende keer
Ik geef de pen voor de volgende column door aan: Mark van de Velde (directeur-bestuurder Woningstichting Samenwerking Vlaardingen)