Doorgeefcolumn

Woningbouw: ‘Plannen is goed, uitvoeren is beter’

Met deze keer:

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties

Bestaanszekerheid is het sleutelwoord bij deze verkiezingen. Met dat woord kun je veel kanten op, maar een fijne en betaalbare woning is onbetwist een hoofdingrediënt. Helaas ervaren grote groepen in onze samenleving onzekerheid over hun inkomen en het vinden van een fatsoenlijke en betaalbare woning. Maar liefst 1 op de 5 kiezers zegt niet te wonen zoals ze eigenlijk zouden willen.

Het CBS becijfert dat bijna 350.000 mensen tussen de 25 en de 40 jaar nog bij hun ouders onderdak vinden. Uit een opiniepeiling van I&O Research blijkt dat een derde van de mensen die niet wonen zoals ze zouden willen, niet eens actief zoekt. Simpelweg omdat ze toch nergens kans maken.

En hoewel vrijwel iedereen spreekt over een wooncrisis, vraag ik me af of het gevoel van urgentie bij de politiek en overheden groot genoeg is. Woonprotesten en tot talloze schrijnende verhalen van mensen die geen woningen kunnen vinden ten spijt: een crisisaanpak blijft uit. Nog steeds is het moeilijk voor corporaties om locaties te vinden voor hun woningen. Daarom doe ik een dringende oproep aan het volgende kabinet: maak van wonen een topprioriteit.

Sociale huur moet weer ruimhartig geprogrammeerd worden. In elke regio, in elke gemeente, in elke buurt moet sociale huur worden gebouwd. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de basis van wonen. In elk bestemmingsplan voor nieuwbouw moet daarom minimaal 30% sociale huur worden vastgelegd. In gebieden waar er nu heel weinig sociale huur is, nog wat meer. Laat het Rijk in overleg met gemeenten bouwlocaties aanwijzen en zorgen voor sociale grondprijzen.

En laat corporaties een grotere rol in de bouw van middenhuurwoningen spelen. Hef de belemmeringen die daarvoor nog gelden op. Mensen die geen koophuis of een dure huurwoning kunnen betalen, zitten erom te springen. We moeten ons realiseren dat de woningschaarste kan leiden tot spanningen tussen groepen en dus polarisatie in de samenleving. Hierdoor staat ook het vertrouwen in de overheid onder druk. Nieuwe woningen bouwen, is óók bouwen aan vertrouwen.

Corporaties willen en kunnen bouwen: ze staan in de startblokken en hebben voor de komende jaren budgetten vrijgemaakt. Maar ze kunnen het niet alleen. Laten we met het rijk, provincies, gemeenten én marktpartijen alles uit de kast trekken. Niet alleen plannen maken, maar die ook echt uitvoeren. Eigenlijk moet alles sneller. Bestemmingsplannen maken moet sneller, bezwaarprocedures, vergunningverlening, én het bouwen zelf kan sneller. Als we niet snel aan de slag gaan komen we er nooit. Plannen is goed, uitvoeren is beter.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties