Prijswinnend idee voor meer doorstroming

Deelwoningen voor ouderen

 

 

Met een simpel maar doeltreffend idee won Stichting Ouderhuisvesting Rotterdam (SOR) de Zuid-Hollandse Doorstroomaward. Hun plan ‘Deelwoningen voor ouderen’ draagt bij aan een oplossing voor vele actuele problemen, zoals woningnood, armoede en eenzaamheid.

Doorstroming stokt

De vraag naar sociale woningen in de regio Rotterdam is gigantisch. In 2022 tikte het aantal mensen dat een woning zoekt de 200.000 aan. Naast nieuwe woningen bouwen, doen woningcorporaties er alles aan om slimmer om te gaan met de huidige sociale woningvoorraad. Hoog op het verlanglijstje staat een snellere doorstroming. Vooral ouderen zijn honkvast en kunnen geen goed alternatief vinden.

Winnaar Challenge

De Zuid-Hollandse Doorstroom Award is een challenge voor professionals in de volkshuisvesting om met nieuwe ideeën te komen die de doorstroming onder sociale huurders bevorderen. SOR werd de winnaar met het idee voor deelwoningen voor ouderen. De jury was positief verrast: ”Dit initiatief steekt er met kop en schouders bovenuit. Het idee om ouderenwoningen te laten delen is simpel en effectief. Ook draagt het bij aan het tegengaan van een ander maatschappelijk probleem, namelijk eenzaamheid. Huidige fiscale regelgeving kan voor woningdelers een belangrijke barrière vormen. De jury verwacht dat het slechten daarvan tot een doorbraak in de woningdeling door ouderen en andere groepen kan leiden.”

Samenwonen kent veel voordelen

Wanneer twee senioren besluiten samen te wonen, brengt dit een gehele keten van verhuisbewegingen op gang. De intrekkende oudere laat een woning achter die weer door een starter kan worden bewoond. Het is niet nodig om nieuwe woningen te bouwen om toch meer woonruimte te creëren. De bestaande woning behoeft slechts minimale aanpassingen, de realisatiekosten zijn dus relatief laag. Ook de gedeelde woonlasten van de gezamenlijke huishouding is een voordeel. Bewoners delen de huur en de kosten voor water en energie wat zorgt voor dat ouderen meer overhouden aan het eind van de maand.

Gezelligheid

Nog niet alle senioren staan open voor het delen van woning, maar er is wel degelijk een groep die interesse heeft. Om de animo te peilen hield SOR een enquête onder 1000 ouderen. Vooral van de groep ouderen onder de 65 jaar en tussen de 66-75 jaar staan respectievelijk 34% en 23% open voor samenwonen. Met name alleenstaanden die zich eenzaam voelen, zien wel wat in dit initiatief. Geïnteresseerden zien de gezelligheid en het delen van de kosten als belangrijkste voordelen.

Korting op AOW

Aan samenwonen zit ook een keerzijde. Als beide bewoners AOW ontvangen, worden ze gekort. Ze ontvangen dan niet meer 70% van het minimumloon, maar slechts 50%. Dat is een nadeel en stimuleert geïnteresseerden niet om de stap te maken. De initiatiefnemers willen dan ook graag een gesprek op gang brengen over een uitzondering op de huidige regels: willen we als samenleving meer doorstroming of houden we vast aan deze korting op de AOW?

Het idee wordt in 2023 door SOR en Platform 31 verder uitgewerkt. Ook wordt er gezocht naar de samenwerking met Den Haag om een pilotproject mogelijk te maken.