Gewoon wonen kan gewoon

Er is een groot tekort aan sociale woningen. Als we nu niets doen, loopt dat tekort in de regio Rotterdam alleen maar verder op. In 2030 moeten er daarom 30.000 sociale woningen bij. Dat kan gewoon. Door sneller te bouwen, zinvol te investeren en buurten aantrekkelijk te maken voor iedereen. Bekijk het manifest van de 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam, verenigd in Maaskoepel, op deze website.