Corporaties willen 30 duizend sociale huurwoningen bouwen in regio Rotterdam

De woningcorporaties in de regio willen 30 duizend sociale huurwoningen gaan bouwen. Ze roepen gemeenten op om te helpen met voldoende bouwlocaties, betaalbare grondprijzen en snellere procedures. Dat is nodig om het groeiende tekort aan sociale woningen op te vangen. De wachttijd voor een reguliere woningzoekende in bijvoorbeeld Rotterdam is inmiddels zo’n 57 maanden. Dat is bijna vijf jaar. “We zien de wachtlijsten alleen maar toenemen de komende periode.”

Maaskoepel, de federatie van 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam, komt vandaag met een manifest voor het bouwen van duizenden sociale huurwoningen. Het kan niet anders, legt Mohamed el Achkar van Woonstad Rotterdam uit. “Als we niets doen dreigt er in de hele regio Rotterdam over tien jaar een tekort van ruim 72.000 woningen. Dat zijn koop- en huurwoningen in alle prijsklassen die er bij moeten komen. Daarvan willen wij als corporaties 30.000 sociale huurwoningen voor onze rekening nemen. Die zijn nodig in onze regio.”

Het aantal mensen dat een woning zoekt bij de woningcorporaties groeit. In 2020 waren er zo’n 91 duizend duizend actief woningenzoekenden in de regio. Inmiddels zit Maaskoepel op zo’n 100 duizend mensen die actief een woning zoeken. “De vraag naar sociale woningen neemt alleen maar toe”, benadrukt El Achkar. De gemiddelde wachttijd in de gehele regio, voor een woningzoekende op basis van inschrijftijd, is 52 maanden. De stijging van woningprijzen op de particuliere markt en de sloop van (oude) sociale huurwoningen hebben de situatie verergerd. “Nu is de tijd om door te pakken. Iedereen in onze regio moet gewoon kunnen wonen.”

‘Volkshuisvesting moet weer omarmd worden’

“Er zijn de afgelopen tijd vooral dure appartementen bijgebouwd maar weinig betaalbare woningen”, zegt Mark van de Velde van de Vlaardingse woningcorporatie Samenwerking. “Die kunnen veel mensen niet betalen.” De woningcorporaties van Maaskoepel willen dat gemeenten hecht met hen gaan samenwerken om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. “Gemeenten en corporaties zijn natuurlijke bondgenoten. Er is te lang beleid gevoerd om volkshuisvesting kleiner te maken. Er is echt een achterstand opgebouwd en dat moeten we veranderen. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: betaalbare woningen in leefbare wijken.”

In Vlaardingen is Van de Velde daar al druk mee bezig. Hij tekent vandaag samenwerkingsafspraken met de gemeente voor het bouwen van 600 woningen. Maar traditionele nieuwbouw alleen is niet genoeg, waarschuwt Van de Velde. “Dat duurt lang.” De corporaties van Maaskoepel willen daarom ook op korte termijn inzetten op tijdelijke woningen, woningen uit een fabriek en bestaande gebouwen ophogen.

‘Wens krimp sociale woningen in Rotterdam niet meer houdbaar’

Rotterdam heeft de laatste jaren voorgenomen om het aantal sociale huurwoningen drastisch te verminderen. De stad zet met de gemeentelijke Woonvisie in op bouwen voor mensen met midden en hoge inkomens. Het idee is dat achterstandswijken een positieve impuls krijgen door minder arme en meer rijke bewoners aan te trekken. Maar het verminderen van het aantal sociale woningen is niet meer houdbaar, zegt El Achkar: “Krimp was misschien jaren geleden nodig. Door de stijging van de woningprijzen is het aantal betaalbare woningen al flink afgenomen. Dat zie je in Rotterdam én de hele regio. Er moeten meer sociale woningen bij. Je kunt deze mensen niet hun stad uitjagen.

Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1473356/corporaties-willen-30-duizend-sociale-huurwoningen-bouwen-in-regio-rotterdam