Ook het Rijk tekent voor meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam

Weer goed nieuws voor de woningzoekenden in onze regio. Gewoon Wonen is alweer een stuk dichterbij gekomen. Op 14 maart ondertekenen Zuid-Hollandse bestuurders en minister De Jonge van BZK de Regionale realisatieagenda’s wonen om maar liefst 250.000 woningen te bouwen voor 2031. In de regio Rotterdam gaat het om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen. 

Met het ondertekenen van de ‘Realisatieagenda wonen regio Rotterdam’ is het draagvlak voor de realisatie van onze ambitie uit het Regioakkoord (januari 2023) nog groter geworden. Ondertekenaars staan voor oplossingen, innovatie en samenwerking. De in de Realisatieagenda opgenomen kritische succesfactoren zijn uitdagingen. Uitdagingen die in gezamenlijkheid aangegaan en opgelost worden. 

Annemarieke van Ettinger-van Herk, directeur Maaskoepel, is blij met de ondertekening. En ook voor dit mooie moment geldt: “Het gaat nu om twee dingen; het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals ‘De Rotterdamse Bouwversnelling’, dus dit is een mooie vervolgstap en zeker niet de laatste.” 

Ook andere bij wonen betrokken partijen (Neprom, Bouwend Nederland, NVM, IVBN, Woningbouwers Nederland, Stichting CoKopen, Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond, Stedin en Evides) steunen de ondertekening van de Realisatieagenda wonen regio Rotterdam. 

Nu ook het Rijk de realisatie van meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam ondersteunt kunnen en moeten we nog harder aan de slag voor mooie projecten op goede locaties.