Betaalbaar wonen: hoe dan?!

Keilepand M4H - Keilestraat 9F 3029 BP Rotterdam

De nieuwe Woonvisie heeft betaalbaarheid als een van de belangrijkste speerpunten, maar geeft weinig concrete instrumenten om dit te bereiken. Welke kansen biedt deze Woonvisie ten opzichte van de vorige uit 2016? Hoe wordt de visie vertaald naar de praktijk en specifieker, hoe wordt betaalbaar écht betaalbaar?

Op donderdag 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief een avond over betaalbaar wonen in Rotterdam. In panelgesprekken met diverse deskundigen onderzoeken ze wat de woonvisie precies inhoudt en betekent, of betaalbaar ook werkelijk betaalbaar is en welke instrumenten de gemeente zou kunnen inzetten om hier vervolgens op te sturen.

De panelleden gaan met elkaar en het publiek in gesprek op thema’s: betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen, alternatieve woonvormen en grondbeleid. Ze sluiten de avond af met het aanbieden van kant- en-klare moties aan de gemeenteraadsleden, die zij een week later kunnen indienen als de Woonvisie in de raad besproken wordt. De moties hebben tot doel de Woonvisie aan te scherpen tot een sociaal en rechtvaardig woonbeleid! Kom je ook?

Aanmelden

Toegang is gratis, een kaartje reserveer je hier.

Programma

19.00 – 19.30 inloop
19.30 – 19.35 opening door moderator Siobhan Burger
19.35 – 19.50 inleiding Woonvisie door Joke van der Zwaard (Recht op de Stad)
19.50 – 20.05 inleiding betaalbaarheid door Sanne van Manen (Platform Woonopgave)
20.05 – 20.15 muzikale intermezzo door Keimpe de Jong
20.15 – 21.15 panelgesprek bruikbare instrumenten op thema’s betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen, alternatieve woonvormen en grondbeleid met Miriam Hoekstra (Woonstad), Hedy van den Berk (Havensteder), Sjoerd Kuiper (gemeente Maassluis), Daan Bossuyt (Universiteit Utrecht) en Arie Lengkeek (ERA-contour) en reacties uit de zaal
21.15 – 21.30 afsluiting en muziek door Keimpe de Jong