Steunbetuiging alliantie Tante Sjaar voor Gewoon Wonen

Maaskoepel blij met steun alliantie Tante Sjaar voor manifest Gewoon Wonen

Gewoon Wonen in de regio Rotterdam is niet meer vanzelfsprekend, helaas. Er is een groot tekort aan sociale woningen. De woningcorporaties verenigd in Maaskoepel hebben daarom een manifest opgesteld: we moeten sneller bouwen, zinvol investeren en buurten maken voor iedereen. Het is de ambitie om 30.000 sociale woningen te realiseren.

De zorginstellingen verenigd in de alliantie Tante Sjaar herkennen het probleem. Nicole Hermans, bestuursvoorzitter Antes: “Als we nu niets doen dan gaan we dat straks merken in veiligheid, leefbaarheid en vitaliteit van onze wijk, onze buurt, onze stad, waarbij er een groot risico is dat cruciale sectoren onder druk komen te staan. Wij ondersteunen de oproep van Maaskoepel”.

Annemarieke van Ettinger – van Herk, directeur Maaskoepel voelt zich gesteund: “We waarderen deze steunbetuiging zeer. De wooncrisis raakt alle vlakken van het sociaal domein. Niemand alleen maakt daarin het verschil in de oplossing. Samen de schouders zetten onder de opgave waarbij steeds opnieuw gekeken wordt wat in een specifieke situatie nodig is, maakt wel het verschil in de oplossing”.

De steunbetuiging van Tante Sjaar vind je hier.