Flexwoningen in Rotterdam

Het woningtekort in Nederland wordt geschat op zo’n 300.000 woningen en de verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt.

In Rotterdam is er ook een groot tekort aan woningen, daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040. Naast de reguliere woningbouw wil de gemeente ook flexwoningen realiseren om het woningtekort te bestrijden. Deze woningen worden sneller opgeleverd omdat de bouwtijd korter is dan bij reguliere woningen. Het doel is om op locaties verspreid over de stad 700 tot 1.000 flexwoningen te realiseren in 2021 en 2022.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn kleine woningen die in een fabriek worden gebouwd of zo veel mogelijk voorbereid. De bouwtijd van deze woningen is korter dan bij reguliere bouw. Het gaat om tijdelijke woningen want na 10 tot 15 jaar worden ze verplaatst naar een andere locatie. Omdat de woningen verplaatsbaar zijn, zijn ze flexibel in te zetten. Zo kunnen ze altijd ingezet worden op de plekken waar ze nodig zijn.

De woningen zijn van hoge kwaliteit en duurzaam. De woningen worden gemaakt van materialen die herbruikbaar zijn, dat maakt ze circulair. De tijdelijke woningen zijn CO2neutraal in gebruik wanneer ze op duurzame energie worden aangesloten. Omdat de woningen in een fabriek worden gebouwd is er weinig bouwoverlast en minder uitstoot op de locatie waar ze komen te staan. De tijdelijke woningen hebben een klein woonoppervlak en hierdoor is er efficiënt ruimtegebruik.

Locaties

In 2020 zijn verschillende locaties bekeken. Nu wordt onderzocht of het mogelijk is om in Delfshaven, Hoogvliet, Vreewijk, Feijenoord, Hoek van Holland en Nesselande flexwoningen te plaatsen. Op elke locatie komen de woningen er anders uit te zien. De locaties in Delfshaven en Hoogvliet worden nu uitgewerkt met als doel om in de eerste helft van 2022 te starten met de bouw.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er op elke locatie een evenwichtige mix ontstaat.

Inschrijven voor een woning?

Inschrijven voor deze tijdelijke woningen is nog niet mogelijk. De verhuur zal verlopen via een woningverhuurder. Zorg dat u bent ingeschreven via Woonnet Rijnmond. Zodra er meer bekend is over de verhuur, voegen we die informatie toe aan deze webpagina.

Bron: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tijdelijke-woningen/