Twijfelavond Recht op de Stad

Leeszaal, Rijnhoutplein 3

Twijfel je of je gaat stemmen op 16 maart?

Twijfel je op wie je gaat stemmen?

Kom dan op 9 maart naar de Leeszaal Rotterdam West.

Wat is er afgelopen jaren gebeurd, welke beslissingen zijn er wel/niet genomen en wat zijn de gevolgen voor ons.

Wat betekent jouw stem voor de gemeenteraad en voor de wijkraad op 16 maart?

Informatie, zeepkistverhalen en meningsvorming over woonbeleid, armoede en ouderenbeleid, en nog veel meer.

Voor meer informatie: https://rechtopdestad.nl/event/twijfelavond-gemeenteraadsverkiezing/